تهران-خیابان شریعتی-خیابان ظفر-خیابان کازرون شمالی-کوچه شهیدان عابدی-پلاک 9

22909590-4