شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن (سهامی خاص) در سال 1396 به منظور انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی برابر موضوع فعالیت مصوب مندرج در اساسنامه با همت شرکت گسترش صنعت علوم زیستی تاسیس گردیده است.

با نگاهی بر موضوع فعالیت شرکت و با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر اقتصادی، سیاسی کشور و هم چنین توجه و تاکید بر موضوع فعالیت شرکت، اهمیت وجود برنامه استراتژیک بیش از پیش احساس می شود. از این رو با توجه به تاکیدات هیئت مدیره محترم و لحاظ نمودن نقطه نظرات ایشان و با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت شرکت نوپا، برنامه راهبردی شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن (سهامی خاص) برای شروع به کار، ارائه و پیشنهاد می گردد.

در تدوین این برنامه از مدل PESTEL برای بررسی عوامل بیرونی و برای شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از مدل “S7  مکنزی” استفاده شده است. در نهایت با بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت در این دوره از مرحله رشد و هم چنین بررسی فرصت ها و تهدیدها با بررسی عوامل بیرونی، برخی استراتژی های لازم براساس ماتریس SWOT تببین شده است.

بیانیه ماموریت شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن

شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن با هدف صادرات، واردات، ارائه خدمات مشاوره و اجرا پروژه های علمی و تحقیقاتی و صنعتی، تولید، خرید و فروش ، بسته بندی و پخش، تامین و توزیع انواع داروها و مکمل های غذایی، انواع لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی و انواع فرآورده های بیولوژیک و محصولات آرایشی بهداشتی تشخیصی و نانو ایجاد شده است و تلاش می کند نام هلدینگ دانش بنیان لیدکو را اعتلاء بخشد.

 

چشم انداز شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن

شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن شرکتی پویا، چابک، معتبر، جامع و برتر در زمینه ارائه خدمات بازرگانی در حوزه های تولید، خرید و فروش ، پخش و توزیع انواع داروها و مکمل های غذایی، مواد اولیه دارویی ، لوازم و تجهیزات پزشکی ، انواع فرآورده های بیولوژیکی و محصولات آرایشی بهداشتی و تشخیصی و ارائه خدمات مرتبط در سطح داخلی با بهره مندی از نیروی انسانی مجرب در تراز ملی می باشد. این شرکت در نظر دارد دامنه وسیعی از نیازهای اصلی صنایع در حوزه بازرگانی را با ایجاد شبکه ای کارآمد در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی تامین نماید.

جستجو و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و خلق فرصت های اقتصادی در حوزه بازرگانی، ارائه خدمات متمایز و ایجاد بزرگترین و کارآمد ترین شبکه توزیع و فروش از اهداف این شرکت می باشد.

ارزش های شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن

  • پیشرفت دانش و فن آوری
  • خلاقیت ، پویایی و نوآوری
  • خوشنامی حرفه ای و حفظ اعتبار برند
  • تعالی سازمانی و نتیجه گرایی
  • ثروت آفرینی و حفظ منافع ذینفعان
  • تاکید بر تامین کالا از مجاری رسمی و قانونی و التزام به قوانین
  • اخلاق حرفه ای، حفظ اعتماد مشتری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی