شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن

وابسته به گروه شرکت‌های مادر تخصصی گشترش صنعت علوم زیستی (لیدکو)
                                

‌شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن

وابسته به گروه شرکت‌های مادر تخصصی گشترش صنعت علوم زیستی (لیدکو)
                               

imac

درباره ما:

  شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن (سهامی خاص) یک واحد تجاری بازرگانی است که فعالیت خود از سال 1396 آغاز و در فاز اول فعالیت، تمرکز خود را بر تأمین انواع مواد اولیه، محصولات میانی و نهایی و اقلام دارویی و زیستی در قالب تجارت الکترونیک و دیجیتال و مدیریت راهبردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کلیه حوزه های تحقیقاتی، تولیدی و بازرگانی قرار داده است. و در راستای رشد اقتصادی کشور توجه ویژه ای به امر صادرات و واردات با توجه به توانایی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در روند رو به رشد توسعه و افزایش رقابت پذیری در عرصه های بین المللی دارد.

  picture بیانیه ماموریت:

  ارائه خدمات تجاری و بازرگانی در سطح کشور با تکیه بر شبکه ملی توزیع، از طریق تعامل با تمامی تولید و توزیع کنندگان ملی و منطقه‌ای.

  افزایش صادرات انواع محصولات از طریق شکل‌گیری برند منطقه‌ای با توجه به جایگاه برتر کشور در منطقه. سرآمدی در سودآوری برای صنعت بازرگانی و تجارت کشور

  رشد پایدار با تکیه بر کارکنان با انگیزه به گونه‌ای که همگان ما را به عنوان رهبر بازار، متعهد به ارزش های اخلاقی و مسئولیت‌ها‌ی اجتماعی بشناسند.

  picture اهداف (چشم انداز):

  هدف شرکت ضمن تامین دامنه ی وسیعی از نیازهای صنایع اصلی در حوزه بازرگانی داخلی، تقویت شبکه کارآمد تامین در بخش بازرگانی خارجی می باشد. و از آنجایی که مشتری را شریک استراتژیک خود قلمداد می نماید، هدف نهایی خود را ایجاد اطمینان و جلب رضایت بیش از پیش متمرکز نموده است و استراتژی خود را بر مبنای برقراری رابطه ای دوسویه بلند مدت با مشتری مبتنی بر منافع مشترک قرار داده است.

  این شرکت همواره مصالح و منافع ملی در انجام امور، برنامه محوری و حرکت برمدار سیاستها و تصمیمات کارشناسانه و جمعی را مدنظر قرار دارد. حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و صیانت از منابع مالی و اقتصادی کشور و به تعبیر رساتر؛ انگیزه و اشتیاق وافر خدمت به ملت شریف و کشور اسلامی و حفظ امنیت و جلب رضایت حداکثری جامعه و برخورداران از خدمات، افتخاری است که در راه رسیدن به آن به خود می بالیم.

اصول مهم برنامه‌های اوژن

در راستای تحقق اهداف، این شرکت فعالیت ها زیر را به عنوان اصول مهم برنامه های خود در نظر دارد:

ارائه خدمات متمایز و ایجاد استانداردهای کیفی در خدمات جایگاه داری و ایجاد بزرگ ترین شبکه توزیع و فروش

جستجو و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و خلق فرصت های نوین و به روز اقتصادی در صنعت حرفه ای و تخصصی بازرگانی

شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبا با بررسی عوامل محیطی موثر بر عملکرد آنها

رعایت کامل قوانین، مصوبات، آیین نامه هاو دستورالعملها، تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان

imac

محور فعالیت:

انجام کلیه فعالیتهاي تجاري و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله تولید، خرید، فروش، پخش و توزیع انواع داروها اعم از گیاهی، شیمیایی، بیولوژیک، واکسن، مکمل هاي غذایی، مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، دارویی، امدادي، بیمارستانی، درمانی، توانبخشی، آزمایشگاهی انواع فرآورده بیولوژیک و محصولات آرایشی بهداشتی و تشخیصی، نانو

تحقیق و توسعه در فناوري هاي نوین دارویی

تولید مواد اولیه دارویی و اقلام دارویی

تولید مواد شیمیایی

تولید داروهاي انسانی

تولید داروهاي دامی

تولید مکمل هاي غذایی

تولید تجهیزات پزشکی

بازرگانی داخلی و خارجی دارو

مدیریت راهبردي، سرمایه گذاري داخلی و خارجی در کلیه حوزه هاي تحقیقاتی، تولیدي و بازرگانی

ایجاد کارخانجات داروسازي

واردات و صادرات انواع مواد اولیه، محصولات میانی و نهایی و اقلام دارویی و زیستی

فعالیت در زمینه ارائه تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی و سایر اقلام بیمارستانی، تولید کالا و خدمات بسته بندي کالاهاي مصرفی و ارائه خدمات پس از فروش در حوزه هاي مرتبط

ارائه کلیه استانداردها در حوزه هاي مختلف پزشکی ، بیولوژي پلیمر، زیست محیطی

اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

شناسایی نیازها و بازارهاي بالقوه جهت توسعه تجاري و سرمایه گذاري براي ایجاد واحدهاي صنعتی و نیمه صنعتی

بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه اي و فراهم آوردن بسترهاي لازم براي توسعه واحدهاي تولیدي .

مشارکت در سرمایه گذاري با اشخاص حقیقی و حقوقی براي تاسیس واحدهاي صنعتی جدید و یا نیمه تمام

ایجاد و ارتباط با شبکه هاي ارتباطی داخلی و خارجی در جهت توسعه کسب و کارهاي مرتبط دانشی کشور

ارائه خدمات و تسهیلات لازم به خریداران و فروشندگان دانش فنی و تکنولوژي

تاسیس نمایندگی و شعبه داخل کشور جهت توسعه فعالیتهاي شرکت

کاربرد دانش هاي پزشکی و زیستی و اثر مقابل آن در فناوري هاي ساخت بشر

به کارگیري اندامگان یا ارگانیسم یا فرایندهاي زیستی در صنایع تولیدي یا خدماتی

ارایه خدمات به دانشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، آزمایشگاهی و توان بخشی و ... در زمینه هاي تطبیق با استانداردها،کالیبراسیون، کنترل کیفیت، مشاوره مهندسی پزشکی و دارویی

انجام سایر فعالیت ها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شرکت به صورت نامحدود

ایجاد و شرکت در نمایشگاههاي تخصصی داخل و خارج کشور

اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباري داخل و خارج از کشور

مشارکت در پروژه ها و فعالیت هاي مجاز در داخل و خارج از کشور

شرکت در مناقصه ها و مزایده هاي بخش هاي دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات و ادارات بخش دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور

مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام در شرکت هاي جدید یا خرید سهام شرکت هاي فعال

ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره اي و مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح هاي توجیهی و ارزیابی اقتصادي پروژه ها و طرح هاي سرمایه گذاري به اشخاص حقیقی و حقوقی

خرید سهام براي شرکت و مشارکت در سهم الشرکه بنگاه ها و مؤسسات اقتصادي، نهادهاي مالی و صندوق ها، اوراق بهادار داراي حق رأي و بدون حق رأي با هدف کسب انتفاع

تأسیس، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات، فروشگاه هاي زنجیره اي و کلیه اموري که بنحوي از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشند

اجرا و مشاوره در پروژه هاي صنعتی، در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در راستاي تحقق اهداف شرکت

اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد

انجام کلیه عقود اسلامی و در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در راستاي تحقق اهداف شرکت__

تامین کنندگان

محصولات مولکولی و آنتی ژن و آنتی بادی

نماینده Innovabioscience ازکشور انگلستان

نماینده Biogatelab ازکشور کانادا

محیط کشت

نماینده LIOFILCHEME ازکشور ایتالیا

ملزومات آزمایشگاهی

نماینده Brand ازکشور آلمان

نماینده Watson ازکشور ژاپن

کیت‌های تشخیصی رپیدوالایزا

LTH کشور چین

MEXbiotech کشور چین

Nal Von کشور چین

دستگاه‌های آزمایشگاهی

TKA Scientifion Instruments Limited کشور ایتالیا

مجموعه شرکت‌های دوست

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

تماس با ما

آدرس: تهران - بلوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی - کوچه شهیدان عابدی (چهاردهم) - پلاک ۹

 • ۰۲۱۲۲۹۰۹۵۹۴

 • info@ojann.ir